27/08/2022

chasse.jpg

Chasse - période de battues 2022-2023

DABO LOT 03

05 novembre 2022
06 novembre 2022
03 décembre 2022
04 décembre 2022
07 janvier 2023
28 janvier 2023


DABO LOT 04 + 05

21-22-23 octobre 2022
18-19-20 novembre 2022
16-17-18 décembre 2022
13-14-15 janvier 2023

Jaegerhof DABO LOT 06 

22 octobre 2022
23 octobre 2022
19 novembre 2022
20 novembre 2022
10 décembre 2022
11 décembre 2022
14 janvier 2023
15 janvier 2023

AC REHTAL (Dabo-Hommert-Plaine de Walsch-Troisfontaine-Walscheid)

15-16 octobre 2022
29-30 octobre 2022
19-20 novembre 2022
10-11 décembre 2022
07-08 janvier 2023
​​​​​​​28-29 janvier 2023

Lot domanial 1 Walscheid

23 octobre 2022
13 novembre 2022
04 décembre 2022
26 décembre 2022
08 janvier 2023
29 janvier 2023


Lot domanial 2 Walscheid
23-24 octobre 2022
12-13 novembre 2022
03 décembre 2022
18 décembre 2022
07 janvier 2023

Battues Dabo 2021-2022 _2_ carte.png